METODER

Min erfaring er, at der altid er gode grunde til have det, som vi har det eller at gør, som vi gør, selvom det ind imellem kan være svært selv at gennemskue meningen.

 

Nogle mennesker støtter sig primært til tanker, analyser og holdninger. Andre kan opleve sig overvældet af følelser, og kan derfor have svært ved at tænke klart. Begge dele kan føre til, at man kan føle sig udfordret og have brug for hjælp. I terapien får du mulighed for at blive bevidst om egne mønstre og strategier samt at øve dig i at skabe større sammenhæng mellem din følelser tanker og handlinger.

 

 Vi er alle forskellige, og det, vi oplever som udfordrende, afhænger selvfølgelig af, hvem vi er. Derfor trækker jeg i terapien på forskellige metoder og tilgange tilpasset den enkelte og det enkelte forløb. Jeg vægter højt, at terapien er præget af nærvær, accept og forståelse.

 

 Jeg trækker på eksistentielle, psykodynamiske, relationelle, neuro-affektive, kognitive og narrative tilgange.