PARTERAPI

Alle forhold oplever udfordringer. Til tider kan disse udfordringer virke uoverkommelige, og kommunikationen kan opleves så fastlåst eller måske fraværende, at det ikke er til at løse selv. Hvis I ofte oplever ”dårlig stemning” mellem jer, har svært ved eller nærmest er holdt op med at tale sammen eller oplever, at I er gledet længere fra hinanden, kan det være en god idé med parterapi.


Internationale undersøgelser har vist, at parforholdet er den familierelation, som har størst betydning for hele familiens livskvalitet. Samtidig ved vi, at parforholdskvaliteten falder som tiden går, og særligt i årene med små børn. Det er altså normalt at opleve vanskeligheder i sit parforhold over tid, også selvom I ikke har børn, og vigtigt at værne om relationen.


Jeg er uddannet parterapeut i Emotionsfokuseret Parterapi (EFT). Denne metode tager sit udgangspunkt i teorier og forskning omkring tilknytning og kærlighed. Grundantagelsen er, at vi alle har et behov og en længsel efter et trygt parforhold funderet i kærlighed og samhørighed. Desuden bygger metoden på en overbevisning om, at vores adgang til egne følelser, behov og tilknytning til nære relationer har stor betydning for, hvordan vi har det og agerer mod os selv og hinanden.


I EFT arbejder man på at identificere de samspilsmønstre, som er med til at skabe afstand, vanskeligheder og utryghed. Det kan f.eks. være, at den ene af jer har mest tendens til at trække sig i relationen, mens den anden bliver mere og mere bebrejdende. Eller det kan være et samspil med beskyldninger og kritik, hvor det gælder om at “vinde” og få ret. Og endelig er der par, hvor begge parter trækker sig, lukker ned for deres følelser og ikke mærker noget.


I parterapien er der ikke således ikke fokus på, hvem der har ret eller uret, og I vil således ikke opleve, at jeg "tager parti". Noget af det centrale i parterapien er at identificere jeres samspil og de mønstre, der gør jeres kommunikation og jeres samliv svært. Disse mønstre og tidligere erfaringer er ofte ubevidste, og derfor kan vi ind imellem føle, at vi er helt magtesløse over for, hvad der sker i parforholdet. At identificere og forstå jeres mønster er første skridt i retning mod forandring. I parterapien vil der være fokus på at skabe en følelsesmæssig åben og tryg kontakt mellem jer, som er udgangspunktet for bedre kommunikation, mere nærhed og flere positive oplevelser sammen.