INDIVIDUEL TERAPI

Vi kan alle opleve perioder i vores liv, hvor tilværelsen virker uoverskuelig eller meningsløs.


Vi kan opleve udfordringer i de tætte relationer eller generelt i vores kontakt med andre. Relationelle besværligheder dræner os for energi og hæmmer vores livskvalitet.


Vi kæmper måske med lavt selvværd, dårlig samvittighed, skamfølelse, usikkerhed eller ensomhed. Her kan psykoterapi hjælpe dig med at blive mere bevidst om, hvad det er, der gør, at du har det, som du har det. Sammen giver vi os tid til at undersøge, hvordan du egentlig har det. Når du ved, hvordan du har det, og hvad der føles mest rigtigt for dig, så ved du også, hvad du vil, og hvordan du kan handle. Når du handler, skaber du forandring for dig selv og for dem, du er sammen med.


Terapien foregår som samtaleterapi, hvor vi tager udgangspunkt i dig og din situation. Det er mit ansvar at skabe rammerne for et trygt og personligt rum, og som terapeut lægger jeg vægt på at møde dig med nærvær, åbenhed og respekt og hjælpe dig til at få indsigt i de følelser og mønstre, der kan være årsag til dine udfordringer.


Alt efter din problemstilling og dit behov kan den individuelle terapi suppleres med samtaler, hvor din partner eller en eller flere familiemedlemmer inddrages.


Den individuelle terapi kan både være et mere langvarigt terapeutisk forløb, hvor der arbejdes med forandring og udvikling eller det kan være kortere forløb med specifikke problemstillinger.


Vi finder i fællesskab ud af, hvad du gerne vil opnå og aftaler sammen et forløb.


 • Livskriser
 • Eksistentielle dilemmaer
 • Stress og belastningsreaktioner - jobmæssigt og privat
 • Angst, uro og bekymringer
 • Tomhedsfølelse
 • Sorg, tristhed og depression
 • Selvværdsproblemer
 • Ensomhed og isolation


  • Skilsmisse-problematikker
  • Parforhold og samliv
  • Usikkerhed som forælder
  • Udfordringer med familien
  • Udfordringer med relationer – partner, søskende, forældre og lign.
  • Spiseforstyrrelser
  • Misbrugs -og afhængighedsproblematikker